Respect moet je verdienen

Respect wordt in de Dikke Van Dale gedefinieerd “als het door zijn gedrag doen blijken van eerbied, hetzij in een gezagsverhouding, hetzij als (uiting van) een gevoel van hoogachting of waardering op grond van prestatie”.

In de zakenwereld is respect de essentiële bouwsteen voor een kwaliteitsvolle en duurzame relatie tussen klant/tussenpersoon en leverancier. Zonder deze bouwsteen is welke relatie dan ook gedoemd te mislukken of op z’n minst geen lang leven beschoren. Dat zou elke ondernemer en zakenpartner moeten weten lijkt mij, en toch — geloof het of niet — kan ik u meerdere recent gebeurde verhalen vertellen waar het gebrek aan eerbied en waardering voor mij en mijn aangeboden diensten echt de spuigaten uitliep.

Websiteschijn bedriegt

Enige tijd geleden werd ik door een internationaal vertaalbureau voor een grote schrijfopdracht voor een twintigtal grote reclamemerken. Volgens hun website was copywriting een van hun kernactiviteiten dus dan verwacht je op z’n minst dat ze weten wat dat vak inhoudt maar toen de projectmanager aan de telefoon tegen me zei: “Het is niet zo moeilijk, je moet ‘gewoon’ wat tekstjes schrijven”, stond ik weer met mijn beide voeten op de grond. Tot zover de eerste uiting van waardering voor het beroep van copywriter, om over de resem warrige instructies die volgden maar te zwijgen.

Als ervaren vertaler met slechts een beperkte copywritingervaring was er geen haar op mijn hoofd dat eraan dacht dat ik wel ‘eventjes gewoon’ voor zo’n grote opdracht kwaliteitswerk kon afleveren. Maar omdat ik de kans om praktijkervaring op te doen in copywriting niet helemaal aan mij voorbij wilde laten gaan, besloot ik de krachten te bundelen met een ervaren collega-copywriter. Zo kon ik de klant verderhelpen en deed ik weer praktijkervaring in copywriten op.

Zo gezegd zo gedaan: ik onderhandelde met het bureau over de prijs, kreeg instructies en ging aan de slag. Maar ineens — deel 1 was bijna klaar — werd alles opnieuw op de onderhandelingstafel gegooid:

– megavolumekorting;
– maar volume werd gehalveerd;
– deadline van drie maanden werd ineens twee weken;
– werkritme werd gewoon verdubbeld;
– …

Nou ja, onderhandelingstafel is het verkeerde woord: van onderhandelen was geen sprake, het was te nemen of te laten. Omdat wij er al ettelijke uren voorbereiding en werk in hadden gestoken, hadden we weinig keuze.

Eigenlijk had ik na het telefoongesprek al moeten weten dat dit geen dankbare opdracht zou worden. Wie vindt dat je werk maar ‘gewoon’ is, heeft meestal totaal geen weet van wat er bij komt kijken, of je nu loodgieter bent, crisismanager of vertaler. En ook in een latere fase van de opdracht verliep de organisatie van de opdracht en de communicatie eromheen niet erg professioneel.

En wie is de dupe?

Heel veel grote vertaalbureaus denken dat hun onderaannemers — de freelancers — altijd naar hun pijpen dansen en doen dan ook geen enkele moeite om op een deftige manier met hen zaken te doen. Dergelijke vertaalbureaus vergeten dat niet zij maar de vertalers de plak zwaaien en indirect bent u daar als eindklant de dupe van.

Want elke professionele vertaler zal in een situatie zoals ik hierboven meemaakte, het bureau gewoon aan de kant zetten om zichzelf verdere frustraties te besparen. En als het dan gaat om een vertaalbureau met een website die ogenschijnlijk vertrouwen en professionalisme uitstraalt dat al zijn goede vertalers ziet vertrekken, wie gaat er dan uw vertalingen/copywriting verzorgen als u bij hen aanklopt? Hoogstwaarschijnlijk geen professionele freelancer, met alle gevolgen vandien…

Uiteraard kan er altijd wel eens iets verkeerd lopen. Er zijn, als ik de afgelopen maanden bekijk, maar weinig opdrachten geweest, waar ik niet even mijn wenkbrauwen bij heb gefronst. Maar dat hoort erbij. Als freelancer, zeker in mijn business, is flexibiliteit een absolute must, zij het tot op zekere hoogte.

Professionele bureaus, ze bestaan

Gelukkig zijn er ook nog wel vertaalbureaus die op respectvolle en professionele wijze samenwerken met freelancevertalers. Professionele vertaalbureaus kan je op twee manieren definiëren vanuit het standpunt van de eindklant, en vanuit het standpunt van de vertaler.

Een bureau met een professionele relatie naar zijn klanten toe:

– Luistert naar zijn klanten en stelt bijkomende vragen indien er zaken niet duidelijk/niet mogelijk zijn;
– Legt de klant geduldig uit hoe het hele vertaalproces verloopt, inspelend op de vragen/twijfels/opmerkingen van de klant (Google Translate, vertrouwelijkheid, terminologie,…);
– Koppelt tijdens het proces terug bij vragen van de tegenpartij na ze zelf eerst grondig te hebben bestudeerd (dus niet gewoon als doorgeefluik de vraag doorsturen).

Een bureau dat zijn vertalers op een professionele manier behandelt:

– Dwingt niet na zoveel jaar trouwe dienst een prijsverlaging van 16% af;
– Weigert geen eerste prijsverhoging in 10 jaar tijd (in welke sector is er trouwens in 10 jaar nog geen enkele prijsverhoging doorgevoerd?);
– Eist niet van de vertaler dat hij ineens een ander vertaalprogramma aankoopt omdat hen dat nu eenmaal veel werk scheelt;
– Gaat er niet van uit dat de vertaler op werk zit te wachten en meteen aan die opdracht kan beginnen;
– Komt niet na zes maanden aankloppen of je niet ‘even’ nog een correctieronde kan doen;
– Vraagt aan de vertaler zijn beste deadline en gaat daarmee naar de klant;
– Begrijpt dat werk ’s avonds en in de weekends een speciaal tarief vraagt;
– Betaalt zijn vertalers stipt en komt niet af met allerlei smoezen zoals dat de eindklant nog niet betaald heeft.

Beide zijn direct en indirect met elkaar verbonden. Een bureau dat naar zijn klanten toe niet professioneel optreedt, houdt geen klanten over, een bureau dat zijn onderaannemers niet professioneel benadert, houdt geen onderaannemers — en op termijn ook geen klanten — meer over.

Eigenlijk is het heel simpel: een professionele zakenpartner verdient respect. Krijgt hij dat niet, dan is de samenwerking een kort leven beschoren.

Zo ging het dus ook bij mij in alle bovenstaande situaties. Jammer voor u als eindklant, want al deze bureaus — hoe professioneel ze voor u ook lijken — zijn mij kwijt.

Web Analytics