In de zakenwereld is respect de essentiële bouwsteen voor een kwaliteitsvolle en duurzame handelsrelatie met al je zakenpartners, dus ook met je leveranciers of onderaannemers.

Respect wordt in de Dikke Van Dale gedefinieerd “als het door zijn gedrag doen blijken van eerbied, hetzij in een gezagsverhouding, hetzij als (uiting van) een gevoel van hoogachting of waardering op grond van prestatie”.

Zonder leveranciers geen zaak

Veel grote vertaalbureaus denken dat hun ‘leveranciers, dat wil zeggen hun freelancevertalers die in onderaanneming voor hen vertaalwerk verrichten, altijd naar hun pijpen moeten dansen en doen dan ook geen enkele moeite om een fatsoenlijke zakenrelatie met hen op te bouwen.

Dergelijke vertaalbureaus zien de vertalers niet als ondernemers maar als slaven. Zij beschouwen hun onderaannemers niet als volwaardige zakenpartners. Waarden zoals respect en beleefdheid die in het dagelijkse leven maar zeker in handelsrelaties cruciaal zijn, ontbreken vaak compleet. En net die twee waarden zijn de bouwsteen voor duurzame klanten- én leveranciersbinding: als je leverancier niet tevreden is met de manier waarop hij bejegend wordt, dan verbreekt hij de handelsrelatie en dan zit jij zonder leverancier en is ook je klant ook niet meer tevreden.

Gelukkig zijn er ook nog wel vertaalbureaus die op respectvolle en professionele wijze samenwerken met freelancevertalers en dat zal jij als klant-ondernemer aan de andere kant van de transactie ook voelen.

Een bureau dat zijn vertalers op een professionele manier behandelt:

– Dwingt niet na jaren trouwe dienst een prijsverlaging af, onder het mom van corona of wat dan ook;
– Weigert geen kleine prijsverhogingen (een vertaler verhoogt in onderaanneming zijn prijs slechts om de 5-10 jaar);
– Legt de vertaler niet op hoe hij moet werken, maar laat de vertaler zelf zijn CAT-tools kiezen.
– Gaat er niet vanuit dat de vertaler op werk zit te wachten en meteen aan die opdracht kan beginnen, maar;
– Vraagt wat zijn beste deadline is en gaat daarmee naar de klant;
– Komt niet na zes maanden aankloppen of je niet ‘even’ nog een correctieronde kan doen;
– Begrijpt dat werk ’s avonds en in de weekends een speciaal tarief vraagt;
– Betaalt zijn vertalers stipt en komt niet af met allerlei smoezen zoals dat de eindklant nog niet betaald heeft.

Een bureau met een professionele relatie naar zijn klanten toe:

– Luistert naar zijn klanten en stelt bijkomende vragen indien er zaken niet duidelijk/niet mogelijk zijn;
– Legt de klant geduldig uit hoe het hele vertaalproces verloopt, inspelend op de vragen/twijfels/opmerkingen van de klant (Google Translate, vertrouwelijkheid, terminologie,…);
– Koppelt tijdens het proces terug bij vragen van de tegenpartij na ze zelf eerst grondig te hebben bestudeerd (dus niet gewoon als doorgeefluik de vraag doorsturen).

Beide zijn direct en indirect met elkaar verbonden.

Een bureau dat naar zijn klanten toe niet professioneel optreedt, houdt geen klanten over, een bureau dat zijn onderaannemers niet professioneel benadert, houdt geen onderaannemers — en op termijn ook geen klanten — meer over.

Web Analytics