Privacybeleid

Wie zijn we

Ik ben Els Peleman, eigenaar van de website www.epvertalingen.eu en zaakvoerder van het vertaalbureau EP Vertalingen CommV, hierna EP Vertalingen genaamd, gevestigd op het adres Kastanjelaan 8, 2200 Herentals (België). Ik stel alles in het werk om het vertrouwen van bezoekers van mijn website alsook van mijn klanten in stand te houden. Deze privacyverklaring beschrijft wanneer en waarom ik persoonsgegevens verzamel, welke persoonsgegevens dat zijn, waarvoor ze worden gebruikt, en hoe die gegevens worden beveiligd.

Ik fungeer zo als verwerkingsverantwoordelijke. U kunt mij bereiken via e-mail op info@ep-vertalingen.be.

De verwerking van uw persoonsgegevens

Ik gebruik uw persoonsgegevens niet voor marketingdoeleinden, tenzij voor de nieuwsbrief, mits u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Ik verstrek uw persoonlijke informatie niet aan derde landen.

Ik verwerk uitsluitend volgende gegevens:

  • uw naam en/of de naam van uw bedrijf,
  • uw adres en/of het adres van uw bedrijf,
  • uw e-mailadres en/of het e-mailadres van uw bedrijf,
  • uw bankrekeningnummer en/of het bankrekeningnummer van uw bedrijf,
  • het btw-nummer van uw bedrijf.

Wettelijke basis voor het verwerken van deze gegevens

Ik heb deze gegevens nodig voor de uitvoering van een overeenkomst tussen ons, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of voor het behartigen van een gerechtvaardigd belang. Bijvoorbeeld:
– factureren is wettelijk verplicht, dus moet ik uw facturen bewaren;
– het e-mailadres van een bedrijf alsook evt. een telefoonnummer bijhouden is nodig om de overeenkomsten tussen ons te kunnen uitvoeren;
– vertaalde documenten bewaren kan nodig zijn voor mijn bedrijfsvoering.

De persoonsgegevens die ik gebruik voor het versturen van de nieuwsbrief (indien u zich heeft ingeschreven op de nieuwsbrief), worden bijgehouden en gebruikt met dit doel totdat u zich uitdrukkelijk uitschrijft.

Ik bewaar uw gegevens op mijn computer alsook op twee reservekopieschijven zo lang wij een zakelijke relatie onderhouden, maar minimaal voor zo lang als dat wettelijk verplicht is. Wanneer u hebt aangegeven dat u geen gebruik meer wenst te maken van mijn diensten, vernietig ik op uw verzoek uw gegevens, tenzij de wet dit verbiedt of wanneer ik ze nodig heb voor een juridische procedure.

Alle gegevens worden op een degelijke wijze beschermd door middel van een firewall en commerciële antivirussoftware. De gegevens worden in geen geval doorgegeven aan derden, tenzij aan overheidsinstanties wanneer ik daar wettelijk toe verplicht ben.

Uw gegevenstoegangsrechten

U heeft het recht om de persoonsgegevens die in mijn bezit zijn in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Als u uw verzoek per e-mail indient, zal ik er zo snel mogelijk gevolg aan geven, uiterlijk één maand na de dag waarop u uw verzoek heeft verstuurd.

Media

Deze website bevat functies voor de sociale media, zoals ‘Share’- of ‘Like’-knoppen. Deze functies worden aangeleverd door derden, namelijk de platforms voor sociale media zelf (zoals LinkedIn, Twitter en Facebook). Als en wanneer gegevens op deze manier worden verzameld, is het privacybeleid van de respectieve platforms van sociale media van toepassing. Voor de gegevens die verzameld worden om de nieuwsbrieven te versturen, geldt het privacybeleid van Mailchimp.

Voor administratieve doeleinden kunnen andere partijen toegang hebben tot uw persoonsgegevens, waaronder het hostingbedrijf van de website en e-maildiensten. Al deze partijen voldoen aan de Algemene Verordening voor Gegevensbescherming (AVG).

Ingesloten inhoud van andere websites

Op de website van EP Vertalingen kunt u links aantreffen naar andere websites. EP Vertalingen kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang met uw gegevens door die partijen. Lees hiervoor de privacyverklaring van de website die u bezoekt.

Datalekken

Bij een datalek zal ik uiterlijk binnen de 72 uur de gepaste acties ondernemen zoals dit in de AVG is bepaald.

Uw recht om een klacht in te dienen 

Mocht u twijfels hebben over de manier waarop ik uw persoonsgegevens verwerk, neem dan contact met me op. Dit kan op volgende wijzen:

  • telefonisch op het telefoonnummer +32 (0)14 70 62 30 of +32 (0)495 27 16 94,
  • per e-mail op het e-mailadres: info@ep-vertalingen.be
  • via het contactformulier.

U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie in België of het land waar u woont.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 26 juni 2018 en zal indien en wanneer nodig worden herzien.

Web Analytics