Net zoals in elke sector is er een zeer ruime keuze aan vertaalbureaus en freelancevertalers en het is voor u als klant soms echt heel moeilijk om te bepalen wie het beste geschikt is voor uw vertaalopdrachten. Maar eigenlijk is het vrij simpel. Alles hangt af van wat u als klant wilt: kwaliteit, goedkoop en/of snel. Maar hoe herkent u nu of u te maken heeft met een vertaalpartner die kwaliteit handhaaft of eentje die in het goedkope segment zit, als u geen idee hebt van de prijzen binnen elk segment?  Want zelfs al kent u de uitdrukking ‘if you pay peanuts, you get monkeys’, dan moet u eerst weten wat dan wel ‘peanuts’ zijn.

Kwaliteitswerk

Kwaliteitsvertalingen zijn vertalingen die klaar zijn voor publicatie:

  • Ze zijn vertaald door een gespecialiseerde moedertaalvertaler (veel vertaalbureaus werken bijv. niet met gespecialiseerde SEO-vertalers, maar laten dit door een gewone vertaler doen).
  • Ze zijn nagelezen door een tweede vertaler.
  • Bij drukwerk wordt ook de drukproef nog eens gecontroleerd (ook mogelijk bij websitevertalingen).

Kwaliteitsvertalingen hebben een kostenplaatje: de vertaler wordt voldoende betaald om de nodige research te kunnen doen en hij moet ook voldoende geld verdienen om naast de vaste kosten, bijscholingen te kunnen volgen en de nodige vakliteratuur aan te schaffen. Bij kwaliteitsvertalingen worden er prijzen gehanteerd die afhangen van het specialisme van de tekst: patentvertalingen zijn bijvoorbeeld aanzienlijk duurder dan algemene vertalingen van bijvoorbeeld de notulen van een vergadering.

Kwaliteitsvertalingen kosten tijd: een professionele vertaler die vertaalt in een domein waarmee hij vertrouwd is, kan ca. 2000-3000 woorden per dag vertalen (8 tot 12 pagina’s). Het liefste laat hij de vertaling daarna een dag rusten, zodat hij wat afstand kan nemen van de tekst, voordat hij er nog eens grondig doorheen gaat en de vertaling naar de revisor gaat. Een revisor kan, op voorwaarde dat de vertaling van goede kwaliteit is, per uur zo’n 1000 woorden reviseren, dat wil zeggen brontekst met de vertaling afchecken. Overleg tussen vertaler en revisor komt de vertaling alleen maar ten goede, maar ook deze finetuning kost tijd.

Kwalitatieve vertaalpartners – vertaalbureaus en freelancers – herkent u aan het feit dat ze zich er niet snel vanaf maken, dat ze niet meteen overal “ja, geen probleem” op antwoorden (zie ook mijn artikel ‘De geloofwaardigheid van wij kunnen alles’). Zij zullen eerst analyseren of zij wel de kwaliteit kunnen leveren die u vraagt: valt dit binnen onze expertise en is dit haalbaar binnen de gestelde termijn?

Goedkoop

Betaalt u aan het vertaalbureau een prijs van maximaal 12-14 cent per woord, dan mag u er zeker van zijn dat:

  • u in het goedkope marktsegment zit,
  • de vertaler onderbetaald wordt (te vergelijken met het bruto uurloon van uw poetsvrouw),
  • de revisiefase van bedenkelijke kwaliteit zal zijn, àls er al een revisieronde wordt georganiseerd. Voor meer informatie hierover zie mijn artikel Vertaalbureau met ISO-certificaat: een meerwaarde of niet?

Bij een middelmatige of slechte vertaling kan de revisor niet veel meer doen dan er het beste van proberen te maken, maar een kwaliteitsvertaling zal het nooit worden om de eenvoudige reden dat hij binnen de gestelde termijn moet voortborduren op wat al bestaat: hij heeft niet de tijd (en wordt er ook niet voor betaald) om de hele tekst te herschrijven.

Bij prijzen tot 14 cent moet u er eigenlijk vanuit gaan dat er ergens op wordt ingeboet: ofwel op de kwaliteit van de vertaling, ofwel op een revisieronde en in het slechtste geval op allebei. U mag immers ook niet vergeten dat vertaalbureaus met personeel werken en dus overheadkosten incalculeren.

Heel vaak beseft u pas het echte kostenplaatje van een goedkope vertaling als u ermee geconfronteerd werd. Een heel mooi artikel hierover is: The real cost of cheap translations.

Omdat de buitenwereld geen idee heeft van realistische vertaalprijzen, bepalen de goedkope vertaalpartners de marktprijs, maar stilaan beseffen klanten – en zelfs Europese overheidsinstellingen – dat geld toch niet alles is. In mijn blog ‘Een marktconforme prijs voor vertalingen‘ vertel ik over twee klanten die, ondanks het feit dat ik in vergelijking met hun vroegere vertaalpartner niet goedkoop ben, toch voor mij hebben gekozen. Hun letterlijke woorden waren respectievelijk “Wow, zeg, het blijkt echt duidelijk dat je naar onze website bent gaan kijken. Ik heb echt niets aan te merken op deze vertaling.” En “Looking good! Ik heb de vertalingen even doorgelezen en de kwaliteit is een pak beter dan ik gewend was!”.

Maar uiteraard heb ik na toelichting van mijn werkwijze ook al volgende reactie van een klant gekregen: “Of het goed is, doet er niet toe, mijn klanten zijn al lang tevreden als we in hun taal communiceren”.

Goedkoop en snel

En dan is er dus ook nog de groep die supersnel (veel) vertalingen wil: sneller dan een menselijke vertaler kan vertalen. Voor hen zijn er de machinevertalingen, al dan niet met een post-editingronde (als u toch wil dat er nog even een menselijke vertaler doorheen gaat). Ook voor machinevertalingen is er een markt, alleen zou die markt niet mogen worden aangeboden aan ondernemers die winst willen maken. Uit een onderzoek van een collega blijkt namelijk dat 8/10 van de potentiële klanten afhaken of het bedrijf minder professioneel achten als de website taalkundig niet correct is. Machinevertalingen zijn in mijn ogen alleen geschikt voor massavertalingen zoals Ebay, Amazon, beoordelingen op Booking.com, … of om even snel iets op te zoeken om een idee te krijgen waarover de tekst gaat.

Toch weet ik dat er vertaalbureaus zijn die dit ook aan ondernemers aanbieden… Ik hoop voor hen dat ze er dan ook de risico’s bij vertellen (*).

Waar zit ik en mijn team van collega’s?

Ik denk dat het voor zich spreekt dat ik mij distantieer van de laatste twee groepen: niet alleen omdat ik met mijn expertise niet voor een hongerloon wil werken, maar vooral ook omdat ik en de collega-vertalers waarmee ik samenwerk, gepassioneerd zijn door ons vak. Voor ons is alleen een perfecte vertaling, dat wil zeggen een vertaling in de geest van de oorspronkelijke tekst die ook zijn doel bereikt, goed genoeg.


(*) Artikelen over de kwaliteit van machinevertalingen:

 

Web Analytics