Vaak vragen klanten of wij ook hun brochure of catalogus kunnen vertalen. Deze worden meestal door de drukkerij opgemaakt in een bepaald formaat, meestal Indesign. Dat is voor ons geen enkel probleem, meer zelfs, wij hebben ons daarin gespecialiseerd. Bij EP Vertalingen vertalen wij dankzij onze professionele vertaalsoftware rechtstreeks Indesign-brochures.

Directe samenwerking tussen drukkerij en vertaler

De beste manier om op uw beide oren te slapen, is als je de vertaler en de drukkerij onderling laat communiceren zodat je uiteindelijk een drukklare brochure of catalogus op uw bord krijgt die je dan nog even kan nakijken op bedrijfsterminologie. Zo werken wij bij EP Vertalingen voor verschillende klanten.

Wat hebben wij al vertaald op deze manier?

  • een catalogus van pleistermateriaal naar het Frans en het Nederlands,
  • een brochure voor een beurs naar het Frans, Engels en Duits,
  • een catalogus van hightechkeukenapparatuur voor Michelin-restaurants naar het Belgisch-Nederlands,
  • flyers voor een kappersbeurs naar het Duits,
  • diverse brochures voor een lijmkitfabrikant naar het Frans, Engels en Duits.

De beste Indesignformaten

IndesignQua formaten zijn er twee formaten die compatibel zijn met onze vertaalsoftware: IDML en INDD. Omdat wij zelf niet over Indesign beschikken, kunnen wij het vertaalde eindresultaat niet meteen zien. Daarvoor is een tussenstap door jou nodig: het omzetten in pdf). Indien je ons dit formaat bezorgt, doen wij ook nog een final proof waarbij we de opmerkingen verwerken op de pdf (die opmerkingen kan uw drukker bekijken met de gratis versie van Adobe Reader).

Wil je een volledig kant-en-klaar resultaat, zonder tussenkomst van de drukker?

Ook dat kan. EP Vertalingen werkt sinds kort samen met een Indesign-specialiste die de bestanden voorbereidt voor vertaling en na de vertaling de brochure helemaal drukklaar maakt. Vraag gerust een prijsofferte!

En als er geen Indesign-bestand van de brochure of catalogus beschikbaar is, wat dan?

Dan vertalen wij vanaf de pdf. Wij converteren dan het bestand met ons vertaalprogramma en zorgen voor een basislay-out. Wil je meer weten over hoe zo een vertaalprogramma werkt – het is immers duidelijk iets anders dan Google Translate – lees dan het artikel  Hoe werkt een professionele vertaler in de praktijk?

Dit proces is echter een tijdrovende bezigheid waar je als buitenstaander niet bij stilstaat. Om de bestanden voor vertaling voor te bereiden na zo een conversie moet je algauw 1 à 2 uur rekenen voor een catalogus. Vandaar dat wij altijd eerst vragen of er echt geen IDML of INDD beschikbaar is, want deze extra conversietijd wordt uiteraard ook doorgerekend en bovendien betaal je zo ook meer aan de drukker: hij moet immers alles opnieuw kopiëren.

Conclusie: probeer altijd een IDML- of INDD-bestand te bemachtigen als je een catalogus, brochure of flyer wil vertalen, maar bezorg ons ook het pdf-bestand! 

Dat onze klanten bijzonder tevreden zijn over deze service en zelfs speciaal daarvoor een beroep op ons doen, dat lees je in het artikel In de ogen van de klant ben jij de specialist‘.

 

Web Analytics