MemoQ is een professioneel vertaalprogramma dat door heel veel vertaalbureaus gebruikt wordt. In dit artikel vertel ik je hoe ik met MemoQ werk.

Wat is een vertaalprogramma?

Een vertaalprogramma helpt je bij het vertalen. In het Engels spreken ze van ‘Computer Aided Translation Tools’ of CAT-tools, computerondersteund vertalen dus. De belangrijkste spelers op de markt zijn SDL Trados en MemoQ en DejaVu.

Ik ben jaren geleden – in 2005 om precies te zijn – gestart met Trados, omdat dat het programma was waar mijn toenmalige werkgever mee werkte. Sinds een paar jaar heb ik ook geïnvesteerd in MemoQ en ik merk dat de werkwijze daarvan mij meer ligt. Ik wil je met dit artikel wat wegwijs proberen te maken in hoe ik met MemoQ werk en welke functies ik zowat dagelijks gebruik.

MemoQ is een CAT-tool met vertaalgeheugen

Een grote ‘Zoek- en Vervang’

Een CAT-tool bestaat uit twee cruciale delen:

 • het vertaalgeheugen (‘Translation Memory’ of TM) en
 • de terminologielijst (‘Termbase’ of TB).

Het vertaalgeheugen werkt als een grote zoek- en vervang: stel dat je een bepaalde zin in het verleden al eens vertaald hebt in je vertaalprogramma, dan gaat hij die zin recupereren en meteen voorstellen. Ook als het in lichte mate is gewijzigd. Je kan zelf aangeven tot hoe ver die wijzigingen mogen gaan.

De termbase is handig om vaak voorkomende termen in op te slaan. Bovendien werkt dit net als je smartphone met een AutoSuggest-functie die je de termen alvast voortypt. Dat scheelt al behoorlijk wat typwerk.

De functie Predictive typing werkt net als de Autosuggest op je smartphone

Bovendien kan je in een termbase ook grammaticale informatie over het woord opslaan. Ik beperk mij tot enkelvoud en meervoud maar er is meer mogelijk. Je kan ook definities of informatie van de klant per term toevoegen en zelfs een afbeelding. Ook alternatieven die je niet mag gebruiken, kan je hierin opslaan onder ‘Forbidden term’

Als je microgolfoven niet mag gebruiken omdat het doelpubliek Nederland is, kan je dat in de termbase van deze klant aangeven bij de term.

Als je microgolfoven niet mag gebruiken omdat het doelpubliek Nederland is, kan je dat in de termbase van deze klant aangeven bij de term.

Maar ook als je de term niet hebt opgeslagen, kan je hem gaan opzoeken in je vertaalgeheugen via de functie Concordance Search. Je selecteert dan de term waarvan je op zoek bent naar de vertaling – omdat je weet dat je die in het verleden al eens bent tegengekomen maar hem nog niet hebt opgeslagen – en je laat hem zoeken in het vertaalgeheugen. Hij geeft je dan alle zinnen waarin die term voorkomt en jij kan die dan meteen overnemen in je vertalen (en opslaan in je termbase indien gewenst).

Dit maakt een vertaalprogramma bijzonder handig als je voor bepaalde klanten steeds opnieuw soortgelijke teksten vertaalt. Denk maar aan handleidingen, boorddocumenten van auto’s, maar ook jaarrapporten, contracten en andere juridische documenten, webshopproducten,…

Nagenoeg voor elke specialisatie lijkt mij een CAT-tool nuttig, met een kleine uitzondering voor literaire vertalingen alhoewel ik ook daar voordelen in zo een programma zie.

Speciale bestandsformaten

Wordpress-websites kan je moeiteloos met MemoQ vertalen mits de webdesigner de WPML-plugin heeft geïnstalleerd.Een ander heel groot voordeel van MemoQ is dat het allerlei bestandstypes probleemloos aankan: xliff-bestanden van WordPress-websites, XML-bestanden van websites, IDML- en INDD-bestanden van Indesign… En je hoeft hiervoor niet het respectievelijke programma te hebben. Ook bestanden uit MemSource, een veel goedkoper vertaalprogramma, kunnen probleemloos in MemoQ verwerkt worden, net als Trados-packages.

De enige uitzondering zijn server-vertaalsoftware zoals Trados GroupShare of door vertaalbureaus zelf ontwikkelde vertaalsoftware.

En als je ziet dat het importeren toch niet helemaal vlekkeloos is verlopen – er blijven bijvoorbeeld nog HTML-codes in de tekst staan – dan kan je die dankzij Regular Expressions wegfilteren. Dat heeft twee voordelen:

 • Je woordenaantal vermindert waardoor je een realistischer beeld krijgt van het werk.
 • Je hoeft de codes niet meer over te typen en kan er dus ook geen fouten in typen (met corrupte websitebestanden tot gevolg).

Ook meertalige Excel-bestanden waar misschien voor bepaalde cellen zelfs al een vertaling voorhanden is, kan je probleemloos importeren via het Multilingual delimited tekst filter.

Je kan in je CAT-tool MT-plugins integreren via het laatste zwarte knopje MT.

Je kan in je CAT-tool MT-plugins integreren via het laatste zwarte knopje MT onder Project Home – Settings.

 

Handige instellingen die je werk vereenvoudigen én je vertaalkwaliteit verhogen

Daarnaast heb je allerlei instellingen die je werk vereenvoudigen en je vertaalkwaliteit verhogen. Dit zijn degene die ik regelmatig gebruik:

 • Segmentering: wanneer moet hij een nieuw vertaalsegment beginnen?
 • Voorvertalen tot een bepaald ‘match’-percentage met je TM
 • Karakterbeperking bij socialmediateksten of softwaremenu’s
 • In realtime je vertaling laten meelopen (HTML preview)
 • Opmerkingen over de vertaling of brontekst
 • Segmenten vergrendelen en ze overslaan bij je vertaalwerk
 • QA-check: wel of niet kijken of de interpunctie en het hoofdlettergebruik overeenstemt met het origineel
 • Uniformisering van datumnoteringen en andere cijfers
 • Templates waarin alle functies en instellingen voor die klant al zijn geconfigureerd, tot zelfs automatische acties voor, tijdens en na je vertaling.

MT-plugins zoals DeepL kunnen voor bepaalde vakgebieden nuttig zijn, maar voor technische vertalingen Duits en Frans naar het Nederlands vind ik het nog steeds niet handig (zie mijn andere blogs hierover).

Je kan in je CAT-tool MT-plugins integreren via het laatste zwarte knopje MT.

Maar het gebruik van dergelijke CAT-tools vereist een zekere techniek en inzicht.
Het is in de eerste plaats een kwestie van uitproberen:

 • Heb je vaak te maken met IDML- of INDD-bestanden, dan is MemoQ in mijn ogen de beste oplossing
 • Heb je vaak brochures waar geen IDML van beschikbaar is, dan is Trados handig om ze te converteren (of je kan ook opteren om te investeren in Abby Fine reader en het vervolgens in MemoQ te doen)
 • Hoe ga ik mijn vertalingen groeperen, hoe houd ik het overzicht?
 • Zijn er voor bepaalde vaak terugkerende klanten zaken die ik kan automatiseren of die misschien handig kunnen zijn.
 • Voor het nalezen gebruik ik de Two Column RTF (onder Export to Bilingual).
 • Wil je je vertaalsnelheid verhogen en werken met Dragon Naturally Speaking, kan dit probleemloos in MemoQ. Ik gebruik dit voor sommige types documenten.

Dit zijn allemaal vragen die je voor jezelf op een rijtje moet zien te krijgen en/of minstens moet hebben uitgeprobeerd. Ik vind het heel erg belangrijk om mee te blijven met de meest recente technologieën en kies daarom voor de onderhoudslicentie. Zo heb ik toegang tot de meest recente versie. Via allerlei forums – onder andere Facebookgroepen en Proz.com – en conferenties ontdek ik vaak nieuwe dingen die ik dan uitprobeer.

Volgende zaken (*) heb ik op die manier ontdekt, getest en al dan niet goed bevonden:

 • Dragon NaturallySpeaking: zie mijn blog Dragon Naturally Speaking & CAT-tools
 • De IATE-databases kan je aankopen bij een collega voor een kleine prijs en kunnen voor bepaalde soorten vertalingen nuttig zijn. Ik koop om de vijf jaar nieuwe voor de talencombinatie Duits-Nederlands technisch die ik meteen kan importeren in MemoQ.
 • TransTools: als je een bestand importeert en je ziet dat het wemelt van allerlei paarse codes (‘tags’), dan kan je met TransTools het document opschonen.Met TransTools kan je o.a. geconverteerde bestanden opschonen.
 • AutoHotKey: verbetert woorden die jij verkeerd schrijft.

Opgelet: dit is slechts een greep uit de mogelijke programma’s en functies. Dit is echt heel persoonlijk. Heel veel hangt af van je vakgebied(en), van je talencombinaties maar in de eerste plaats van je werkwijze. Zelf heb ik bijvoorbeeld onlangs op een vertalersconferentie kennisgemaakt met Okapi-tool Rainbow, Notepad++ en Sketch Engine. Deze tools heb ik nog niet uitgeprobeerd, maar kunnen voor bepaalde vakgebieden/soorten documenten zeker ook nuttig zijn.

Wat hier voor de komende maanden op het programma staat, is kijken wat de mogelijkheden zijn van MemoQ 10 door middel van YouTube-filmpjes en dergelijke.

Voetnoot: Ik weet dat er heel veel collega’s zijn die zich beperken tot het vertaalgeheugen en eventueel nog een termbase en daaraan genoeg hebben. Dat kan, maar ergens vind ik het zonde, want zo een CAT-tool is een grote investering en je kan er zoveel meer uit halen. Een groot voordeel als je blijft verdiepen in de nieuwste technologieën en mogelijkheden, is dat je kan anticiperen op problemen, overweg kan met bestanden die door de projectmanager van het vertaalbureau slecht zijn voorbereid, wegens een gebrek aan kennis van de CAT-tool).

Ben je al enige tijd bezig als freelancevertaler en hoor je het in Keulen donderen maar heb ik je kunnen prikkelen? Neem gerust contact met me op. Dan kijk ik samen met jou wat er voor jou mogelijk zou kunnen werken. Het is dan uiteraard aan jou om dan te kijken of dit bij jouw werkwijze aansluit. 

Het is echt een kwestie van blijven jezelf verbeteren. De technologie evolueert, dus jij ook. 

 

Web Analytics