Regelmatig krijg ik te horen dat onze prijzen niet marktconform zijn. Eén keer hoorde ik zelfs dat ik twee keer zo duur was als  een ander vertaalbureau. En toch kiezen de meesten na een toelichting over wat ze van ons mogen verwachten voor de diensten van EP Vertalingen.

Een vertaling kost geld

In de vertaalsector wordt de prijs berekend aan de hand van het aantal woorden (*), naast nog een aantal andere factoren:

  • soort document (Word-document, IDML,….),
  • aard van de tekst, d.w.z. het vakgebied (een patentvertaling is duurder dan een productfiche bijvoorbeeld),
  • de deadline (zie ook Wat valt onder een dringende vertaling?)
  • ….

Als je dit zou omrekenen naar een uurprijs, komt dat neer op een uurprijs van ca. 60 €/uur voor alle betrokken partijen (vertaler/revisor).

(*) In sommige landen is het gebruikelijk om per regel per 55 of 60 karakters inclusief spaties te rekenen. Bij rechtbanken en overheidsinstellingen wordt er per pagina gerekend.

En tijd en research

In tegenstelling tot wat vaak geïnsinueerd wordt, is een vertaler geen wandelend woordenboek, noch een encyclopedie: in bijna elke zin staat wel iets wat een professionele vertaler zal moeten opzoeken, al is het maar voor de zekerheid.

Een vertaler is iemand die een woord dat hij al kent in het woordenboek opzoekt

Bij een klant die tot voor kort met een ‘marktconform’ vertaalbureau samenwerkte, bleek dat de vertalers het niet zo nauw namen met dit principe: bij alle vertalingen die mijn contactpersoon van het vertaalbureau had ontvangen, bleek duidelijk dat de vertalers niet naar hun drietalige website hadden gekeken.

Toen zij mijn testvertaling evalueerde, verbaasde zij zich er meermaals over dat uit mijn vertaling duidelijk bleek dat ik de nodige research had gedaan. Precies dat maakt het verschil tussen een goede vertaler en de zogenaamde marktconforme vertaalpartners.

En research kost tijd: voor haar testvertaling van 300 woorden had ik 1 uur nodig.

Research is in een marktconforme prijs geen vanzelfsprekendheid. 

 

En een tweede paar ogen

Een andere factor die invloed heeft op de prijs – maar bijgevolg ook op de kwaliteit – is een extra naleesronde.

Vertaalbureaus zouden in theorie altijd inclusief revisie moeten aanbieden – het Vier-Augen-Prinzip zoals dat in het Duits zo mooi heet – bij freelancers daarentegen ligt dat iets anders: zij hebben de keuze. Daar zou u er dus echt expliciet om moeten vragen. In de praktijk blijkt echter vaak het omgekeerde: de bureaus met een ‘marktconforme‘ prijs, hechten nauwelijks of ronduit geen belang aan een revisie (zie ook: Vertaalbureau met ISO-certificaat: een meerwaarde of niet?).

Wie van en voor zijn vak leeft en zijn job ernstig neemt, weet hoe cruciaal een revisie is: een tweede paar ogen zet de puntjes op die i en zorgt voor absolute kwaliteit.

Als u dat wenst, kunt u ook zelf de nalezing organiseren (als u daar de tijd en de capaciteit toe heeft), maar onze voorkeur gaat altijd uit naar een tweede vertaler. De klant zelf kent de woordenschat weliswaar het beste, maar hij kent misschien niet meer alle gangbare grammatica- en spellingsregels. Als een tweede vertaler met expertise in het betreffende vakgebied de brontekst met de vertaling naast elkaar legt, krijgt u een onberispelijke vertaling met eventueel nog opmerkingen waarover u zelf kan beslissen.

Voorbeelden:

  • In een revisieopdracht voor een grote microgolffabrikant merkte ik op dat de interne revisor in één handleiding drie verschillende termen had gebruikt voor een en dezelfde ovenstand. In dat soort gevallen is het aan de klant om te bepalen welke benaming hij wil hanteren, en aan ons om hier in de toekomst rekening mee te houden.
  • Bij een boilerfabrikant merkte ik op dat ze in hun terminologielijst spraken over ‘CV water’ en in hun vertaalgeheugen over ‘verwarmingswater’. Geen van beide is correct.

Een grondige revisie, waarbij bron- en doeltaal nog eens naast elkaar worden gelegd door een tweede vertaler, is in een marktconforme prijs vaak niet inbegrepen. 

 1 + 1 = 3

Hieruit zou u kunnen afleiden dat u twee partijen moet betalen: een vertaler  + een revisor. Dat klopt ook als u de hele correspondentie tussen beiden zelf regelt, maar ik kan mij voorstellen dat u de voorkeur geeft aan een kant-en-klare vertaling. Kortom, u wilt dat iemand anders dat werk voor u doet. En uiteraard moet ook die betaald worden. In vertaalbureaus zijn dat de project-managers – de personen die de vertaalprojecten coördineren – kortom, de overheadkosten.

Als vertaalbureaus het eerlijk zouden spelen, zouden zij gezien de overheadkosten (iets) duurder moeten zijn dan freelancevertalers. Helaas is de waarheid vaak anders. Vaak zijn ze zo goedkoop dat ze onder vertalers bottom feeders genoemd worden en drukken ze de prijs tot een niveau dat eigenlijk al niet meer de naam marktconform waardig is.

Met zo’n lage verkoopprijzen kunnen ze hun onderaannemers uiteraard alleen maar wat kruimeltjes geven, wat ertoe leidt dat veel professionele vertalers hen volledig links laten liggen. Zij werken dan ook vaak met:

  • onervaren (of gewoon naïeve) vertalers: net zoals je als beginnende werknemer niet weet welk loon je mag verwachten, wordt er in de vertalersopleiding aan jonge starters te weinig gedrukt op correcte tarieven;
  • ‘hobbyvertalers’: dit zijn vertalers die er niet van hoeven te leven en het als recreatieve bezigheid doen voor een appel en een ei (en dus ook niet vertrouwd zijn met het researchaspect);
  • niet-gespecialiseerde vertalers: net zoals een slager ook geen nieuwe remschijven kan plaatsen in uw auto, kan een medisch vertaler geen technische vertaling tot een goed einde brengen (tenzij hij techniek als tweede specialisatie heeft).

Het rekensommetje

Als ik het rekensommetje voor EP Vertalingen maak en me baseer op onze ervaringen, kan ik vol vertrouwen stellen dat onze prijzen realistisch zijn, althans toch als u kwaliteit vooropstelt. Is voor u de prijs belangrijker dan de kwaliteit, dan kunt u vissen in de vijver van vertaalbureaus met marktconforme prijzen waar al een paar jaar een ware prijzenslag bezig is.

Als u weet dat een vertaler in het beste geval 2500-3000 woorden per dag kan vertalen (8 à 10 pagina’s) moet u als eindklant niet verwachten dat hij dat voor 0,06 € of zelfs 0,10 €  per woord kan bolwerken, en al helemaal niet als u absolute klaar-voor-publicatiekwaliteit wilt.

 

Web Analytics